Y-641bk Valerio Noble Gothic Vampire jacket by PunkRave